Cơ sở chính: Đỗ Đức Dục, Mễ Trì.

      

Địa chỉ: Số 121, ngõ 32, Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Hà Nội

SĐT: 0912.767.267