Cơ Sở 25: 359 Nguyễn Đức Thuận, Gia Lâm, Hà Nội

Cơ Sở 25: 359 Nguyễn Đức Thuận, Gia Lâm, Hà Nội