Cơ Sở 22: 124 Nguyễn Huy Tưởng, Lê Văn Lương

Cơ Sở 22: 124 Nguyễn Huy Tưởng, Lê Văn Lương