Cơ sở 9: Số 15 Bến xe Nước Ngầm, Giải Phóng

         

Cơ sở 9: Số 15 Bến xe Nước Ngầm, Giải Phóng