Cơ sở 6: 267 Quang Trung, Hà Đông

          

Cơ sở 6: 267 Quang Trung, Hà Đông