Cơ sở 5: 231 Tô Hiệu, Hà Đông

          

Cơ sở 5: 231 Tô Hiệu, Hà Đông