Cơ sở 4: 210 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân

       

Cơ sở 4: 210 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân