Cơ sở 3: 125 Trần Duy Hưng

          

Cơ sở 3: 125 Trần Duy Hưng