Cơ sở 13 : 603 Lạc Long Quân, Tây Hồ

         

Cơ sở 13 : 603 Lạc Long Quân, Tây Hồ