Cơ sở 11: 208 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên

       

Cơ sở 11: 208 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên