Cơ sở 10 : 9B Hai Bà Trưng

            

Cơ sở 10 : 9B Hai Bà  Trưng